Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τα εξειδικευμένα στελέχη και οι συνεργαζόμενοι σύμβουλοι της Abpm διαθέτουν μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία σε Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς: