Εγκατάσταση Συστήματος ISO 9001:2015 σε επιχειρήσεις

Η Advanced Business Process Management (Abpm) διαθέτοντας μακρά εμπειρία στο Σχεδιασμό και στην Εγκατάσταση ISO 9001 και λοιπών Συστημάτων Ποιότητας, σχεδιάζει και εγκαθιστά το Σύστημα αυτό σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή και με τα εξής χαρακτηριστικά:

Το ISO 9001:2015 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη Διαχείριση Ποιότητας. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο, που διασφαλίζει την ποιότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση και αποτελεί το εργαλείο για τον συστηματικό έλεγχο όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του ISO 9001:2015:

Συστήματα Ποιότητας, που εγκαθιστά η Abpm:

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω τηλέφωνο ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και θα έλθουμε εμείς σε επαφή μαζί σας.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιώργος Βάβουλας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210.62.15.220