Εσωτερικός Έλεγχος

 

Τελευταία Ημερομηνία: 
Τετ, 1 Απρ 2020 00:00

Stratos Vassilikos Hotel,
Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα

Τα σεμινάριά μας υλοποιούνται ταυτόχρονα και μέσω σύγχρονου e-learning, όπου οι εξ' αποστάσεως εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν ενεργητικά μέσα από ειδική πλατφόρμα, με ζωντανή εικόνα και ήχο, σαν να βρίσκονται στην αίθουσα.

Εσωτερικός Έλεγχος

Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στη μεθοδολογία Αξιολόγησης (Auditing) όλων των Λειτουργιών και των Συστημάτων μίας Επιχείρησης.

Ξεκινώντας με κατάλληλη προετοιμασία, κάνοντας χρήση Εργαλείων (Audit Check List), καταρτίζοντας πλάνο Ελέγχου, λαμβάνοντας το κατάλληλο μέγεθος Δείγματος και με τις σωστές ερωτήσεις, αναγνωρίζονται οι πλευρές των Διαδικασιών Υψηλού Κινδύνου. Έτσι διευκολύνεται το κτίσιμο μηχανισμού για να διασφαλιστεί η συμβατότητα της Λειτουργίας των Επιχειρήσεων με τις σχετικές νομοκανονιστικές διατάξεις και τους κανόνες Λειτουργίας της Επιχείρησης (Compliance Management). Παράλληλα αξιολογούνται τα προληπτικά μέτρα, ώστε να προστατεύεται η Επιχείρηση από κακόβουλες παρεμβάσεις (Fraud Management), π.χ. συμπαιγνία με Προμηθευτές, εικονικές Αγορές κλπ, σε ευαίσθητες Λειτουργίες όπως η διασφάλιση των Εισπράξεων, οι Διαδικασίες για τον Έλεγχο των Πληρωμών, η σωστή καταχώρηση εγγραφών Ταμείων, η έκδοση σωστών Αναφορών, η σωστή Λειτουργία του e-banking κλπ.

Η ιδιαίτερα σημαντική προστιθέμενη Αξία έγκειται εκτός των άλλων και στο ότι το σεμινάριο δεν εξαντλείται μόνο στον Οικονομικό Τομέα, αλλά καλύπτει και τις άλλες Λειτουργικές περιοχές: Παραγωγή, Logistics, Εμπορικός Τομέας και μάλιστα προσδιορίζεται κάθε φορά και το απαιτούμενο μέγεθος του Δείγματος. Π.χ. τι μέγεθος Δείγματος απαιτείται για να ελεγχθεί αν τηρείται η απαίτηση λήψης προσφορών στις Προμήθειες.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν ένα πολύ πρακτικό Εργαλείο, το Effective Auditing Tool, που περιλαμβάνει πλήρες σετ ερωτήσεων που αφορούν κρίσιμους τομείς της Επιχείρησης: Οικονομικές Υπηρεσίες, Προμήθειες, Παραγωγή, Συντήρηση, Πωλήσεις – Marketing, πολύτιμο για την υλοποίηση Εσωτερικών Ελέγχων και Αναφοράς των ευρημάτων του Εσωτερικού Ελέγχου, έναν κατάλογο ευαίσθητων σημείων για Αξιολόγηση των σχετικών προληπτικών μέτρων, καθώς και Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα σε MS Access για να παρακολουθούνται οι Διορθωτικές Ενέργειες που προκύπτουν από τα ευρήματα.
Μπορείτε να δείτε έναν ενδεικτικό πίνακα εδώ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Απευθύνεται σε Προϊσταμένους και Βοηθούς Εσωτερικού Ελέγχου, Διευθυντές Ελέγχου, καθώς επίσης σε Στελέχη Διευθύνσεων, Γενικούς Διευθυντές και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων
 • Το Σεμινάριο αυτό αποτελεί πρόκληση για τον Διευθυντή Ποιότητας, ώστε να διευρύνει το Σύστημα Ποιότητας της Επιχείρησης συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό το σύνολο των Λειτουργιών.

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα έχουν στη διάθεση τους Ολοκληρωμένη Λίστα Ελέγχων (Effective Auditing Tool) για κάθε τομέα, ώστε να εντοπίζουν πιθανές Αποκλίσεις. Οι Λίστες αυτές περιλαμβάνουν όλες τις Περιοχές Ελέγχων σε ηλεκτρονική μορφή (Excel) για να προσαρμόζονται εύκολα σε Ειδικές Απαιτήσεις και να προσθαφαιρούνται σημεία Ελέγχου.
 • Θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν τα Πλάνα Ελέγχου και το Μέγεθος του Δείγματος που απαιτείται.
 • Θα εξοικειωθούν με ευαίσθητα σημεία όπου υπάρχει Κίνδυνος κακόβουλης Παρέμβασης.
 • Θα εξοικειωθούν με τον αντικειμενικό τρόπο καταγραφής των Ευρημάτων (θετικών & αρνητικών) καθώς και τη σύνταξη των Αναφορών.
 • Θα κατανοήσουν βασικούς Δείκτες που συνδέονται με αυξημένους Κινδύνους.
 • Θα ενημερωθούν για τις καλές Πρακτικές διασφάλισης στα ιδιαιτέρως ευαίσθητα σημεία των Λειτουργιών.
 • Θα έχουν καθοδήγηση και υποστήριξη επί ένα έτος σε όλες τις πτυχές του Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Πέρα από τον Οικονομικό Τομέα και για κάθε έναν από τους τομείς: Αγορών, Παραγωγής, Συντήρησης Αποθήκης, Διανομής, Πληροφορικής (ΙΤ), Πωλήσεις, Marketing, R&D εντοπίζουμε τα συνήθη Προβλήματα – Ευρήματα και παραθέτουμε καλές Πρακτικές Επίλυσης
 • Θα ενημερωθούν σχετικά με τον Σχεδιασμό και την Αποδοτική Λειτουργία μιας Δομής Εσωτερικού Ελέγχου μέσα στον Οργανισμό / Επιχείρηση, προκειμένου να αποτελέσει μοχλό Ανάπτυξης και συνεχούς Βελτίωσης
 • Τέλος θα είναι σε θέση να βοηθήσουν τον Οργανισμό / Επιχείρησή τους στο στήσιμο μίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 1. ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (Εσωτερικοί, Εξωτερικοί, Προληπτικοί, Κατασταλτικοί)
 2. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 4. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 5. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:
  Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Ταμείο, Λογαριασμοί Εισπρακτέοι, Πληρωτέοι, ΦΠΑ, Τράπεζες κ.λπ.
  Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: Συμβάσεις, Παρακολούθηση Προμηθευτών κ.λπ.
  Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Προγραμματισμός Παραγωγής, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός, Υλικά και Ενέργεια, Ασφάλεια, Συντήρηση κ.λπ.
  Δ. MARKETING ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Ανάπτυξη Προϊόντων/Έρευνα Αγοράς
  Ε. LOGISTICS: Ύψος/Κόστη Αποθεμάτων
  ΣΤ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Ζ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 7. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
 8. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 9. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Επίσης, θα παρουσιαστούν παραδείγματα Επιχειρησιακών Διαδικασιών και ο τρόπος Αξιολόγησης της Οικονομικής και της Λειτουργικής πλευράς τους.

Εισηγητές

Βασίλης Μπακάλης, Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως Σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα Χρηματοοικονομικών Έργων (Κοστολόγησης Βιομηχανικών Προϊόντων, Διοικητικής Λογιστικής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συστημάτων Αναφορών, Αξιολόγησης επενδύσεων, Αποτίμησης επιχειρήσεων κλπ) ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως Εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Περιλαμβάνονται

 • Εγχειρίδιο «Εσωτερικός Έλεγχος»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο Εσωτερικών Ελέγχων & Αναφοράς
 • Εργαλείο Παρακολούθησης Διορθωτικών Ενεργειών
 • Εργαλείο για τον Υπολογισμό του εκάστοτε Απαιτούμενου Δείγματος, από το Μέγεθος του Δείγματος, τον τύπο των Ερωτήσεων, μέχρι την Αξιολόγηση των Ευρημάτων και την Διατύπωση Συμπερασμάτων
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου

 

Κόστος Συμμετοχής: 480 ευρώ

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,06%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Τηλέφωνο
210 6215 220
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
Stratos Vassilikos Hotel
Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Δημητριάδη Ζήλη

 

 

Χάρτης