Υλικό Ενδοεπιχειρησιακoύ ΕΨΑ - Η Εκπαίδευση του Αποθηκάριου

Αγαπητοί συμμετέχοντες,

 

στο παρακάτω link θα βρείτε το υλικό του Ενδοεπιχειρησιακoύ Σεμιναρίου "Η Εκπαίδευση του Αποθηκάριου" που παρακολουθήσατε

... ...

Αν δε βλέπετε το link παραπάνω θα πρέπει να κάνετε login στο διπλανό παράθυρο (login / password) με τα στοιχεία που σας δόθηκαν στο σεμινάριο.

 

Ευχαριστούμε