Υλικό Ενδοεπιχειρησιακού σεμιναρίου OBI - Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Αγαπητοί συμμετέχοντες,

 

στο παρακάτω link θα βρείτε το υλικό του  Σεμιναρίου   Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ που παρακολουθήσατε

... ...

Αν δε βλέπετε το link παραπάνω θα πρέπει να κάνετε login στο διπλανό παράθυρο (login / password) με τα στοιχεία που σας δόθηκαν στο σεμινάριο.

 

Ευχαριστούμε