Αρχική

Παράδειγμα Case Study Αποθήκης

Στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου δίνονται ΔΩΡΕΑΝ μεταξύ άλλων τα παρακάτω εργαλεία:

Συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις εφαρμογής - Case Studies επίλυσης προβλημάτων οργάνωσης της Αποθήκης.

Παράδειγμα Case Study και τη λύση του μπορείτε να βρείτε εδώ